Fler än hälften kör för fort utanför skolor, visar en undersökning från M Sverige.

Många kör för fort utanför skolor – M Sverige: ”Helt oacceptabelt”

Fler än hälften (53 procent) av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade farten utanför 32 skolor i 20 kommuner över hela landet.

Mätningarna genomfördes vid skoldagens början kl 07.30–08.30 mellan 20 maj och 15 juni.

– Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna, , säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Hon fortsätter:

– Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt. Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar.

Kör mycket för fort – 84 km/h var högsta uppmätta hastighet

Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 7 300 observationer utanför 32 skolor i 20 kommuner (se lista nedan). 86 procent av förarna var privatpersoner medan 14 procent var yrkeschaufförer.

53 procent av privatpersonerna och 53 procent av yrkeschaufförerna höll för hög hastighet. Den högsta uppmätta hastighet var 84 km/h!

– Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt det är möjligt, skulle minska risken för olyckor. Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras, avslutar Heléne Lilja.

Vid en olycka där föraren kört vårdslöst eller för fört kan det vara så att bilförsäkringen inte gäller.

Andel fortkörare, procent (> 30 km/h, utom Katrineholm >40 km/h)

Klubbar/avdelningarPersonbilTaxiLastbilBussÖvriga*
Sölvesborg, Karlskrona43,42,050,033,371,4
Eskilstuna1,881,344,741,237,5
Katrineholm46,050,050,0
Karlstad (Torsby)48,536,454,50,075,0
Skövde, Falköping, Mariestad70,166,741,743,566,7
Ängelholm, Klippan40,442,141,750,0
Malmö14,722,215,7
Kristianstad, Hässleholm71,995,229,457,580,0
Umeå6,423,139,16,322,7
Västervik63,5100,077,851,644,4
Västerås35,390,977,850,0
Örnsköldsvik40,393,275,765,637,5
Östersund45,925,0
Linköping, Motala81,395,7100,090,691,7

*) Övriga fordon omfattar MC, moped och mopedbil