Ladda hemma-stödet kan ge dig rabatt på installation av laddbox för din elbil. Ladda elbil hemma tryggt och säkert.

Ladda elbil hemma tryggt och säkert: Försäkringsexperten tipsar om att söka Ladda hemma-stöd (som kan ge dig upp till 10 000 kr!)

Det finns idag nästan 90 000 elbilar och laddhybrider i Sverige. Men tyvärr är möjligheterna att kunna ladda elbil hemma inte alltid de bästa. Den stora belastningen som laddningen innebär kan göra att risken för brand och andra skador ökar. Försäkringsbolaget Svedea tipsar här om hur fordonet ska laddas tryggt och säkert.

Antalet laddbara fordon i Sverige ökar kraftigt för varje år och vid årets slut kommer det sannolikt finnas över hundratusen elbilar, laddhybrider och elmotorcyklar i landet.

Mycket att tänka på om du vill ladda elbil hemma

Att allt fler svenskar väljer att köpa en elbil eller laddhybrid är en positiv trend i strävan efter att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men elsäkerheten för att ladda elbil hemma ligger dessvärre inte i fas med tillväxten.

Kivan Kaivanipour arbetar på Svedea med bilförsäkringar. Han menar att själva uttagen för laddning är en av de stora riskerna:

– Ofta används ett så kallat Schukouttag, alltså ett vanligt jordat vägguttag på 16 ampere. Problemet är att sådana uttag inte är gjorda för laddning av elbilar och inte alltid klarar återkommande och långvarig hög belastning. I värsta fall kan det leda till okontrollerad temperaturstegring och brand, berättar Kivan Kaivanipour.

Tipset: Välj en bra elektriker och ansök om bidrag

Vill man ladda elbil hemma bör man låta ett elinstallationsföretag undersöka förutsättningarna på plats. Laddboxar kan vara avancerade och för den icke-insatta är det svårt att förstå skillnader mellan produkterna.

– Priset på laddboxar varierar från 6 000 kronor i grundutförande och uppåt, beroende på modell. Sen kan ytterligare installationskostnader tillkomma. Men glädjande nog kan man söka bidrag på upp till 50 % av totalkostnaden upp till 10 000 kronor hos Naturvårdsverket.

– Kom bara ihåg att ansöka om Ladda-hemma-stödet senast 6 månader efter installationen, tipsar Kivan Kaivanipour från Svedea.

Något man ska tänka på när man anlitar en elfirma för att installera laddboxen är att elektrikern är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Han eller hon som ska utföra installationen bör dessutom vara godkänd inom verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användnig av el”.

Fakta: Så kan du få Ladda hemma-stöd

Bidraget Ladda hemma-stöd får, enligt Miljö- och Energidepartementet, endast ges till privatpersoner, och en förutsättning är att laddningspunkten:

  • installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med nyttjanderätt,
  • installerats efter den 1 januari 2018,
  • installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), samt
  • är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.

Vad avser Ladda hemma-stöd?

De material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddningsstationen, som till exempel kostnader för laddbox och framdragning av el, är bidragsberättigande.

Hur mycket pengar kan jag få i bidrag för att ladda elbil hemma?

Bidrag får ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigande kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet.

När ska jag ansöka om Ladda hemma-stödet?

Ansökan om bidrag ska göras efter det att laddningsstationen har installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Jag vill ha Ladda hemma-stöd, hur ansöker jag?

Ansökan sker genom en särskild blankett som ska lämnas in till Naturvårdsverket. Att fylla i uppgifterna och lämna in blanketten kan göras både fysiskt och digitalt.

Uppgifterna som ska finnas i ansökan:

  • Namn och personnummer
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen gjorts
  • Datum för installationen
  • Kopior på de kvitton som styrker de utlägg du söker bidrag för

Det snabbaste sättet att få svar på sin ansökan är genom att använda Naturvårdsverkets e-tjänst. Skickar du istället in ansökan via e-post eller vanlig post kan handläggningstiden bli flera månader, enligt myndigheten.