Skadad robotgräsklippare blir ett allt mer vanligt försäkringsärende. Se över din försäkring, ibland krävs tillägget drulleförsäkring till din villaförsäkring för att fler skador ska täckas in.

Skadad robotgräsklippare är numera en av de vanligaste skadorna på tomten: ”I vissa fall har den helt enkelt rymt”

Robotgräsklippare blir allt fler i Sverige, vilket satt tydliga spår i försäkringsbolaget If:s skadestatistik. En skadad apparat – som träffats av blixten, stött på vilda djur eller blivit påkörda av bilar – hör numera till en av de vanligaste skadorna på tomten. Bara i sommar har If haft drygt 200 skadeärenden med robotgräsklippare, meddelar försäkringsbolaget.

De flitigt arbetande robotgräsklipparna har under de senaste åren tagit plats mellan allt fler häckar, rabatter och verandor i Sverige. I en undersökning med 1 661 tomtägare som If gjort svarar nära var sjunde (14 %) att de äger en robotgräsklippare.

Mönstret märks också på If:s skadeavdelning, där utslagna robotgräsklippare på senare tid seglat upp som en av de vanligaste skadorna i trädgården under sommarhalvåret.

Bara i sommar har försäkringsbolaget tagit emot runt 200 samtal om skadade robotar.

Vanligast: Skadad robotgräsklippare på grund av blixtnedslag

Vanligaste orsaken till strul med klipparna är blixtnedslag som skadat apparaturen på olika sätt.

Det berättar Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert If:

– Det vanligaste är att blixten slår ned och bränner sönder elektroniken i klipparen eller laddstationen. Men vi har också haft fall där den träffat och slagit ut den begränsningskabel man sätter runt tomtgränsen, så att trädgårdsroboten inte längre känner av var området slutar. I vissa fall har den helt enkelt rymt, för att sedan hittas i grannens trädgård eller någonstans i närheten ute på vift.

Olika typer av skador drabbar robotgräsklipparna

Robotgräsklippare är i regel dyrare än bensin- och eldrivna dito, men trots det är stölder mindre vanliga, enligt Ifs skadestatistik.

Utöver blixtnedslagen beror de flesta skadeärenden på annan yttre påverkan, till exempel att ägaren tappat den eller råkat köra på den med bilen. Det har till och med hänt att klippare skadats av att ha stampats på av uppskrämda älgar, berättar If.

Jenny Rudslätt varnar också för att ställa ömtåliga saker i trädgården, särskilt sådana som roboten riskerar att inte känna av:

– I ett ärende nyligen hade vi en robot som körde rakt genom en uppblåsbar barnpool som ägaren satt upp på gräsmattan. Roboten klippte upp poolens mjuka kant, körde rakt genom bassängen och kom ut nyduschad på andra sidan. Tyvärr gick den också sönder på kuppen, berättar hon.

Även igelkottar har i många fall visat sig svåra för robotgräsklipparna att upptäcka. Eftersom igelkottar är nattaktiva djur bör robotägare därför stänga av sin klippare på natten, då djuren kan befinna sig på gräsmattan.

En robotgräsklippare kan drabbas av många olika typer av skador. Se över din villaförsäkring för att vara säker på att den täcker skadorna.

Roboten på bilden har ingenting med någon trasig barnpool att göra.

Vilken försäkring täcker skador på robotgräsklippare?

Robotgräsklippare räknas som ”lös egendom” och ingår därför i de flesta villaförsäkringar, samt i vissa fritidshusförsäkringar. Det senare kan förutsätta att du har en tilläggsförsäkring.

Du får i regel ersättning för skador på robotgräsklipparen som uppstått i brand, blixtnedslag eller explosion. För andra yttre oförutsedda skador, som till exempel skador från en älgattack, krävs ibland ett så kallat Otursskydd. Detta tillägget ingår oftast i Medium och Large-paket hos försäkringsbolagen, men inte alltid i grundförsäkringen.

Lästips: Här hittar du mer information om tillägget Drulleförsäkring (även kallad allriskförsäkring).