Antalet cykelstölder ökar och många tjuvar snor batteriet från en elcykel. Här är tips från försäkringsbolaget Folksom på vad du kan tänka på.

Har någon stulit batteriet från din elcykel? Du är tyvärr inte ensam (Stölderna ökar markant!)

Under de senaste fem åren har antalet anmälda cykelstölder till Folksam ökat med nära 15 procent, och elcyklar står nu för en allt större del av totalen. Men förutom att just elcyklar stjäls i allt högre grad blir det även allt vanligare att elcykelbatterier stjäls separat. Något som kan vara nog så irriterande.

Från att tidigare ha varit i princip helt obefintligt har antalet batteristölder ökat med flera hundra procent under de fyra senaste åren, visar nya siffror från Folksam.

− Än så länge är det inte ett jättevanligt problem med stulna batterier, men det är en kraftigt ökande kurva, berättar Erik Arvidsson, som är skadeförebyggare på försäkringsbolaget.

Han utvecklar:

– Det här visar att det inte bara är viktigt att låsa fast sin cykel på ett korrekt sätt, utan även att ta med sitt batteri om man har en elcykel. Genom att använda ett godkänt cykellås och låsa fast sin cykel i ett fast fundament ökar chansen att hitta cykeln där man lämnade den dramatiskt.

”Tyvärr är det i stort sett riskfritt idag att stjäla en cykel”

Att allt fler elcyklar stjäls sätter även tydliga spår i ersättningsnivåerna som ökar kraftigt. Under perioden 2014-2018 har Folksams utbetalningar ökat med hela 45 procent. Samtidigt leder ytterst få cykelstölder till fällande dom.

Enligt siffror från BRÅ var uppklarningsgraden 2017 för cykelstölder strax över noll (!) procent.

− I slutändan är det våra kunder som drabbas, inte bara i form av ökad otrygghet men även ekonomiskt i form av självrisker och eventuella åldersavdrag, fortsätter Erik Arvidsson.

– Vi vet dessutom att det finns ett stort mörkertal. Många kunder som drabbas ansöker inte ens om ersättning, annars skulle nog siffrorna vara ännu högre. Tyvärr är det i stort sett riskfritt idag att stjäla en cykel.

Statistiken: Elcykel stjäls ofta utanför arbetet

Majoriteten av cykelstölderna sker på en allmän plats. Men många cyklar stjäls även på lägenhetsgården eller villatomten om man bor nära en större tätort.

Över 40 procent av elcyklarna stjäls utanför arbetsplatsen enligt en tidigare undersökning. Allra flest cyklar stjäls i augusti.

− Att många cyklar stjäls vid hemmen handlar troligen om att man inte låser fast sin cykel ordentligt utanför lägenheten eller villan eftersom man känner sig trygg i sitt hem och inte tror att cykeln ska stjälas där. Det är även viktigt att tänka på att låsa fast cykeln ordentligt vid jobbet. Om det finns ett cykelgarage eller liknande på arbetsplatsen rekommenderar vi att man använder sig av det, avslutar Erik Arvidsson.

Se till att ha ett bra och godkänt lås för att din försäkring ska kunna gälla om din cykel blir stulen.

Se till att ha ett SSF-godkänt lås.

Tänk på följande, 8 tips från Folksam:

  1. Lås alltid cykeln med ett lås godkänt av SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)
  2. Använd gärna dubbla lås – till exempel inbyggt och ett SSF-godkänt bygellås
  3. Lås cykeln i ramen och i ett fast föremål
  4. Undvik att parkera cykeln bakom buskage/plank eller annat som skymmer. Dåligt upplysta platser gör också att tjuven kan agera mer ostört vid skymningen eller på natten
  5. Märk din cykel (det kan man numer göra smidigt med DNA-märkning)
  6. Spara cykelns originalhandlingar och notera cykelns ramnummer
  7. Köp inte en misstänkt billig cykel – begär in kvitto med namn
  8. Elcykelägare bör ta med sig batteriet för att undvika stöld och skadegörelse

Hur gäller försäkringen vid cykelstölder?

En försäkring ersätter stöld av cykel även om cykeln stått utomhus. Som aktsamhetskrav gäller att cykeln var låst med en godkänd låsanordning, det vill säga det som Svenska Stöldskyddsföreningen klassats som godkänt.

Det räcker att själva cykeln var låst. Det finns inget krav på att den skall ha varit fastlåst i ett fundament eller annat (det är dock rekommenderat).

Har man en cykel som är värd mer än 20 000 kronor bör man kolla upp med sitt försäkringsbolag vad som gäller, då en hel del bolag har ett maxbelopp vid just 20 000 kr.

Som cykel räknas också elcykel, som  ersätts på samma sätt som ”vanliga” cyklar. Även cykelkärror som är avsedda att koppla på cykeln räknas allt som oftast in i ”cykeldefinitionen”.

Se över dina försäkringar och se till att du har en bra hemförsäkring där cykelförsäkring ingår. Är du ordentligt oturlig (eller klumpig) ska du se till att ha tillägget drulleförsäkring.