Fakta: Bolån som andel av svenskarnas skulder

I januari 2019 uppgick de svenska hushållens skulder till 4 025 miljarder kronor, vilket motsvarar 85 procent av Sveriges BNP. Bolån utgör 82 procent av hushållens totala skulder.